Logo TyfloCentra Liberec, o. p. s.
Úvod Pro veřejnost
seznam článků
Informace pro veřejnost
Půjčování tandemových kol
Prodej výrobků keramické dílny
Poskytování vybavení
Praxe a dobrovolnictví
Projekty
Všechny strany

Informace pro veřejnost

 


Půjčování tandemových kol

Pro všechny zájemce z řad klientů i veřejnosti má TyfloCentrum připravena k zapůjčení 3 tandemová horská kola (dvojkola) značek Mrazek, Duratec a Bareš. Velikosti jsou univerzální (tedy na všechny výšky postavy).

Kola je možné využít buď na jednorázové akce, nebo si je pronajmout dlouhodobě.

Před zapůjčením je nutné sepsat s ředitelem TyfloCentra výpůjční smlouvu výpůjční smlouvu a složit vratnou kauci (informace o její výši i o půjčovném naleznete v Ceníku služeb ).
Je také vhodné si dopředu ověřit, zda nejsou všechna kola v danou chvíli půjčena. (v Kontaktech)


Prodej výrobků keramické dílny

Na liberecké pobočce TyfloCentra již několik let funguje keramická dílna, která svým klientům nabízí možnost věnovat se tvořivé činnosti, učit se novým dovednostem a vyrábět pěkné věci, kterými udělají radost dalším lidem.

Z výrobků, které zde vznikají, se poté postupně vytváří a obměňuje prodejní výstava keramické dílny. Ta je po většinu roku umístěna v prostorách libereckého TyfloCentra. Čas od času se s ní však můžete setkat i na jiných místech (např. Veletrh poskytovatelů sociálních služeb, apod.). Každý zájemce si z této výstavky může vybrat a zakoupit naše výrobky.

Ceník a Katalog výrobků keramické dílny ve formátu PDF.

Zakoupením těchto výtvorů uděláte radost sobě nebo svým blízkým. Lidem, kteří je vyráběli, tím potvrdíte, že jejich snažení má smysl a že i se svým postižením stále něco dokáží. Každá takto získaná finanční částka pak poputuje zpět na provoz keramické dílny TyfloCentra, kde pomůže nevidomým či těžce slabozrakým lidem věnovat se činnosti, která je pro ně důležitá a pomáhá jim překonávat jejich závažný handicap.


Poskytování vybavení

Keramická dílna:

Školám, školním družinám, zájmovým kroužkům i jednotlivcům nabízí liberecká pobočka TyfloCentra k využití vybavení i materiál své keramické dílny.

K dispozici je zde velký kulatý pracovní stůl až pro 7 osob, kruhová vypalovací pec (výpal do 1300°C), hrnčířský kruh, nástěnný lis (na hlínu), malířské kroužky, různé sádrové formy na litou keramiku, licí i modelovací hlíny (různé druhy), glazury, oxidy, nejrůznější pracovní náčiní.

Toto vybavení Vám můžeme poskytnout každý všední den (mimo těch kdy v dílně probíhají akce TyfloCentra) od ranních do podvečerních hodin. Cena za využití se odvíjí od počtu osob a množství použitého vybavení a materiálu. Bližší informace získáte u ředitele TyfloCentra (Kontakty).

Další vybavení:

Neziskovým organizacím, firmám i soukromým osobám nabízí liberecká pobočka TyfloCentra k využití také další vybavení.

Ve velké klubovně je k dispozici až 6 obdélníkových stolů a 40 židlí, velká televizní obrazovka (s možností připojení k PC), CD přehrávač, tabule flipchart.

K přípravě občerstvení může posloužit vybavení přilehlé kuchyně či zahradní gril (který je možné rozložit na velké terase).

Toto vybavení Vám můžeme poskytnout každý všední den (mimo těch kdy v TyfloCentru probíhají akce pro klienty) od ranních do podvečerních hodin. Cena se odvíjí od počtu osob a sjednané doby. Bližší informace získáte u ředitele TyfloCentra (Kontakty).


Praxe a dobrovolnictví

Praxe studentů:

TyfloCentrum se každoročně snaží vyhovět co největšímu počtu žádostí o možnost vykonání praxí studentů středních, vyšších odborných či vysokých škol.

Praxe se uskutečňují především na liberecké pobočce, v případě potřeby je však lze zrealizovat i na některé jiné pobočce. Přijímáni jsou studenti, kteří mají zájem o jednorázovou praxi (v libovolné délce), nebo studenti, jejichž průběžná praxe bude realizována různé dny v týdnu. Průběžné praxe, které by měly probíhat vždy ve stejný den v týdnu, nejsou (vzhledem k charakteru poskytovaných služeb) vhodné.

Pro dohodnutí praxe zájemce kontaktuje pracovníka, který má řešení této problematiky na dané pobočce na starosti (Kontakty). Domluví se s ním, zda je možné v požadovaný termín praxi vykonat a jakou podobu by měla mít. Také mu předá smlouvu ze své školy (bez smlouvy nemůže být student do TyfloCentra přijat!!). V případě, že ředitel praxi schválí a smlouvu podepíše, může student na praxi do TyfloCentra nastoupit.

Dobrovolnictví:

TyfloCentrum přijímá dobrovolníky buď pro dlouhodobější spolupráci, nebo na pomoc při jednorázových akcích. Všichni dobrovolníci musejí být starší 18ti let. Jejich pomoc se nejčastěji týká přímé práce s uživateli. Dobrovolníci mohou působit na kterékoliv pobočce TyfloCentra.

Pro dohodnutí dobrovolnické činnosti zájemce kontaktuje pracovníka, který má řešení této problematiky na dané pobočce na starosti (Kontakty). Domluví se s ním, zda pobočka v současné době nové dobrovolníky přijímá a jak by chtěl a mohl s TyfloCentrem spolupracovat. U dlouhodobé spolupráce navíc dobrovolník při další návštěvě přinese aktuální výpis z rejstříku trestů (aby mělo TyfloCentrum důkaz o jeho bezúhonnosti) a sepíše s pracovníkem dobrovolnickou smlouvu (která jasně stanovuje práva a povinnosti TyfloCentra i dobrovolníka).


Projekty

EQUAL - průběh projektu

2005/2006

 • Byla ukončena realizace 1. etapy (přípravné - dotazníky aj.).
 • Realizace 2. etapy pod vedením p. Šedy z Agrokonzulty Žamberk - rozpracovány a specifikovány kurzy na rok 2007 (obsah, výuka, specifikace skupin osob dle zdravotního postižení a jejich potřeb a možností).

2007

 • Jsou připraveny tyto kurzy pro zrakově handicapované v Libereckém kraji - viz info v časopise vč. přihlášky. Na kurzy budou pozváni také klienti z Pardubického, Hradeckého a Středočeského kraje.
 • K 28. 2. byl projekt ukončen, TyfloCentrum Liberec, o. p. s., odstoupilo od smlouvy.

OPRLZ - průběh projektu

2006

 • V září bylo v Semilech zahájeno vzdělávání v kurzech počítačových dovedností a v motivačních kurzech a v Liberci výuka motivačních kurzů.
 • V listopadu proběhlo školení pracovníků v projektu - následně probíhá průběžná propagace projektu.
 • V prosinci byly zahájeny kurzy PC dovedností v Jablonci nad Nisou (ve Spolkovém domě a v Městské knihovně).
 • V dubnu byly obnoveny kurzy ADP v Liberci.

SROP - průběh projektu

2006

 • Ke konci roku ukončena 1. etapa projektu:
  • zahájení vybavení středisek integračních aktivit (PC, nábytek aj.),
  • proběhlo vyúčtování 1. monitorovací zprávy na KÚKL,
  • ukončeno výběrové řízení na dodavatele služeb (vzdělávací kurzy),
  • 11/06 - školení nových projektových pracovníků a jejich ZP asistentů ve Svobodě nad Úpou,
  • přípravná etapa 12/06, zahájení kurzů ve střediscích Turnov, Semily, Česká Lípa.

2007

 • Do 15. ledna 2007 probíhá realizace 2. etapy projektu: dovybavení středisek,
 • únor: byly zahájeny vzdělávací kurzy v těchto detašovaných pracovištích: Turnov, Semily, Česká Lípa,
 • červen: bylo oficiálně potvrzeno prodloužení tohoto projektu do konce října 2007.