Logo TyfloCentra Liberec, o. p. s.
Úvod Pro veřejnost
seznam článků
Informace pro veřejnost
Půjčování tandemových kol
Prodej výrobků keramické dílny
Poskytování vybavení
Praxe a dobrovolnictví
Projekty
Všechny strany

Praxe a dobrovolnictví

Praxe studentů:

TyfloCentrum se každoročně snaží vyhovět co největšímu počtu žádostí o možnost vykonání praxí studentů středních, vyšších odborných či vysokých škol.

Praxe se uskutečňují především na liberecké pobočce, v případě potřeby je však lze zrealizovat i na některé jiné pobočce. Přijímáni jsou studenti, kteří mají zájem o jednorázovou praxi (v libovolné délce), nebo studenti, jejichž průběžná praxe bude realizována různé dny v týdnu. Průběžné praxe, které by měly probíhat vždy ve stejný den v týdnu, nejsou (vzhledem k charakteru poskytovaných služeb) vhodné.

Pro dohodnutí praxe zájemce kontaktuje pracovníka, který má řešení této problematiky na dané pobočce na starosti (Kontakty). Domluví se s ním, zda je možné v požadovaný termín praxi vykonat a jakou podobu by měla mít. Také mu předá smlouvu ze své školy (bez smlouvy nemůže být student do TyfloCentra přijat!!). V případě, že ředitel praxi schválí a smlouvu podepíše, může student na praxi do TyfloCentra nastoupit.

Dobrovolnictví:

TyfloCentrum přijímá dobrovolníky buď pro dlouhodobější spolupráci, nebo na pomoc při jednorázových akcích. Všichni dobrovolníci musejí být starší 18ti let. Jejich pomoc se nejčastěji týká přímé práce s uživateli. Dobrovolníci mohou působit na kterékoliv pobočce TyfloCentra.

Pro dohodnutí dobrovolnické činnosti zájemce kontaktuje pracovníka, který má řešení této problematiky na dané pobočce na starosti (Kontakty). Domluví se s ním, zda pobočka v současné době nové dobrovolníky přijímá a jak by chtěl a mohl s TyfloCentrem spolupracovat. U dlouhodobé spolupráce navíc dobrovolník při další návštěvě přinese aktuální výpis z rejstříku trestů (aby mělo TyfloCentrum důkaz o jeho bezúhonnosti) a sepíše s pracovníkem dobrovolnickou smlouvu (která jasně stanovuje práva a povinnosti TyfloCentra i dobrovolníka).