18. 10. 2020

AKTUÁLNÍ PROVOZ PŘI NOUZOVÉM REŽIMU!

Vážení uživatelé služeb TyfloCentra Liberec, o.p.s.,
v souvislosti se současnou situací byla i na našem pracovišti přijata opatření k ochraně nás všech.

Služby jsou podle zákona poskytovány i nadále. Došlo však ke změně formy poskytovaní služeb, a to následujícím způsobem:
• Forma poskytování průvodcovské služby je omezená (platí, že objednávky jsou přijímány alespoň týden předem, tedy je nutnost včasného plánování a objednávání doprovodu).
Žádáme však všechny zájemce o doprovod, aby si předem ověřili, že jejich cesta je opravdu nezbytná (pokud jste objednání k lékaři, ověřte si, že ordinuje a přijme vás!).
• U sociálně aktivizačních služeb a služeb sociální rehabilitace se mění forma poskytování. Prosím, kontaktujte vždy nejprve telefonicky příslušné pracoviště (vedoucího pobočky) a dohodněte se na konkrétní formě poskytnutí služby.
• Zcela zrušena je možnost návštěvy kterékoli pobočky BEZ PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ.
• Od pondělí do pátku od 8 – 16 hod. jsme pro vás k dispozici na telefonu. Viz Kontakty Liberec případně Kontakty - pobočky

V případě, že budete služeb využívat v osobním kontaktu, dbejte, prosím, bezpečnosti a POUŽIJTE ROUŠKU.
V případě, že se necítíte dobře, pociťujete samotu či úzkost ze současné situace, nezdráhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro vás!

24. 9. 2020

Změna způsobu poskytování služeb

Vzhledem k doporučenému postupu a s přihlédnutím k aktuální situaci doporučujeme před návštěvou TC kontaktovat naše pracovníky a ujistit se, zda plánovaná akce proběhne.


U vstupních dveří pro vás bude připravena k použití dezinfekce na ruce. Pracovník bude mít samozřejmě na sobě během vaší návštěvy roušku, případně jiné osobní ochranné prostředky.
Tímto chceme předcházet jakékoliv situaci, která by mohla ohrozit vaše i naše zdraví.