Nabídka služeb

dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., je většina poskytovaných sociálních služeb bezplatná.
Výjimku tvoří průvodcovské a předčitatelské služby, jejichž poskytování se řídí standardy TC Liberec.

Zpoplatněny jsou také doplňkové služby, které jsou poskytovány nad rámec činnosti TC.Poskytované služby

Sociálně aktivizační služba


informace ke službě SAS

Průvodcovská a předčitatelská služba


informace ke službě PPS

Sociální rehabilitace


informace ke službě SRH