Kdo jsme

TyfloCentrum Liberec, o.p.s. je centrem sociálních služeb pro občany se zrakovým postižením v Libereckém kraji.
Registrované sociální služby poskytujeme v pobočkách Liberec, Česká Lípa, Turnov a Semily.

Naším posláním je podporovat nevidomé a slabozraké občany v jejich plné integraci do společnosti.

Poskytujeme příležitosti vedoucí k jejich osobnímu rozvoji a větší míře seberealizace. Pomáháme při řešení konkrétních problémů v oblasti sociálně právní, zejména při zvládání nestandardních situací. Zajišťujeme průvodcovskou a předčitatelskou službu, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a Sociální rehabilitaci.


Vážení uživatelé služeb a zájemci o služby TC

Vzhledem k aktuálním nařízením vlády platí do odvolání potřeba před návštěvou TC se objednat telefonicky. Chceme pro vás zajistit bezpečné prostředí, proto je nutné dodržovat všechna potřebná opatření. Bez předchozí dohody byste nemuseli být obslouženi.

Aktuálně v ČR platí nouzový stav, který byl Vládou ČR vyhlášen s platností do konce března 2021. Vládním usnesením jsou na toto období zásadně omezeny také sociální služby. Konkrétně to pro aktivity TyfloCentra znamená, že v nadcházejících dnech nebudeme moci poskytovat jakékoli služby v osobním kontaktu. Opatření se týká průvodcovské služby, aktivizačních služeb i konzultací v rámci sociální rehabilitace. Je velmi pravděpodobné, že nějaká forma omezení přetrvá také v měsíci březnu, proto v programu na následující měsíc zatím nenajdete jiné aktivity než vzdálené – probíhající po telefonu či přes internet.

Jsme tu s vámi a pro vás. Přejeme pevné zdraví a klidnou mysl.


Za TyfloCentrum Liberec, o.p.s.
Anna Hrachovcová, ředitelkaMůžete nás sledovat na sociální síti     Facebook


Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit naši organizaci věcnými či finančními dary na účet 187560461/0300
Zakladatel:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek,
IČ: 653 99 447 Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha


Správní rada


Předseda správní rady: Jan Pakoš
člen správní rady: Dana Romová
člen správní rady: PhDr. Rudolf Volejník

Dozorčí rada


Předseda dozorčí rady: Ing. Kateřina Jelínková
člen dozorčí rady: Radka Lienertová,
člen dozorčí rady: Bc. Jitka Fajmonová