Kdo jsme

TyfloCentrum Liberec, o.p.s. je centrem sociálních služeb pro občany se zrakovým postižením v Libereckém kraji.
Registrované sociální služby poskytujeme v pobočkách Liberec, Česká Lípa, Turnov a Semily.

Naším posláním je podporovat nevidomé a slabozraké občany v jejich plné integraci do společnosti.

Poskytujeme příležitosti vedoucí k jejich osobnímu rozvoji a větší míře seberealizace. Pomáháme při řešení konkrétních problémů v oblasti sociálně právní, zejména při zvládání nestandardních situací. Zajišťujeme průvodcovskou a předčitatelskou službu, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a Sociální rehabilitaci.


Můžete nás sledovat na sociální síti     Facebook


Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit naši organizaci věcnými či finančními dary na účet 187560461/0300
Zakladatel:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek,
IČ: 653 99 447 Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha


Správní rada


Předseda správní rady: Jan Pakoš
člen správní rady: Dana Romová
člen správní rady: PhDr. Rudolf Volejník

Dozorčí rada


Předseda dozorčí rady: Ing. Kateřina Jelínková
člen dozorčí rady: Radka Lienertová,
člen dozorčí rady: Bc. Jitka Fajmonová